Ustanie wspólności majątkowej a podział majątku wspólnego małżonków to temat który zawsze pojawia się w sytuacji rozwodu. Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Wyjątek stanowi sytuacja, w której małżonkowie zawrą tzw. intercyzę wyłączającą lub ograniczającą powstanie majątku wspólnego.

Ustanie wspólności majątkowej

Ustanie wspólności majątkowej – co warto wiedzieć w zakresie ustania wspólności majątkowej. Zgodnie z art. 35 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.i o.) w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać do rozporządzania udziałem, który w razie ustanie wspólności majątkowej przypadnie mu w majątku wspólnym. Podział majątku wspólnego może nastąpić dopiero po ustaniu wspólności majątkowej, zarówno ustawowej jak i umownej. Z mocy prawa wspólność majątkowa ustaje bądź wskutek orzeczenia rozwodu, bądź w drodze sądowego zniesienia wspólności majątkowej. Uprawomocnienie się w/w orzeczeń oznacza chwilę ustania wspólności majątkowej i powstanie rozdzielności majątkowej. Dopiero od tego momentu strony mogą żądać podziału majątku dorobkowego przez sąd lub dokonać podziału w drodze umowy. Wyjątkowo, sąd może w wyroku orzekającym rozwód, dokonać podziału majątku wspólnego na wniosek jednego z małżonków, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu (art. 58 § 3 k.r.i o.).

Wszelkie wcześniejsze podziały majątku wspólnego małżonków są w polskim prawie niemożliwe.

Porady prawne – ustanie wspólności majątkowej

Jeżeli potrzebujesz potrzebujesz porady prawnej w temacie  Ustanie wspólności majątkowej – skorzystaj z naszej darmowej porady prawnej udzielanej przez internet.