Adwokat prawo pracy – Kancelaria prawna Warszawa z doświadczonym prawnikiem

W każdej działalności, w której przedsiębiorca zatrudnia pracowników, pojawiają się kwestie tzw. „pracownicze” . Jak sporządzić wypowiedzenie umowy o pracę a jak powinno wyglądać wypowiedzenie zmieniające warunki pracy? Czy rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem, czy też zaproponować rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

Dla Klientów indywidualnych istotne są prawa, jakie im jako pracownikom przysługują. Jakie roszczenia służą pracownikom w razie niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę? Kiedy można się domagać przywrócenia do pracy? Kiedy przysługuje odszkodowanie za czas pozostawania bez pracy? W tych jakże podstawowych kwestiach ale z drugiej strony najważniejszych z punktu widzenia istoty stosunku pracy, bardzo często pojawiają się problemy. W takich sytuacjach, a także w wielu innych spornych kwestiach, Kancelaria oferuje pomoc. Jednym z najistotniejszych elementów w sprawach pracowniczych jest czas, w jakim pracownik zgłosi się z prośbą o pomoc. Kodeks pracy bowiem przewiduje ściśle określone terminy na odwołanie się od decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę do sądu. Przekroczenie terminu grozi niemożnością dochodzenia swych praw.

W ramach doradztwa w zakresie prawa pracy Kancelaria oferuje przygotowywanie i opracowywanie dokumentów dotyczących:

  • zawierania z pracownikami stosunków pracy
  • rozwiązywania umów o pracę w trybie zwykłym i dyscyplinarnym
  • rozwiązywania umów o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (reorganizacja, likwidacja stanowiska pracy)
  • wypowiedzenia zmieniającego stosunek pracy
  • umów o zakazie konkurencji
  • regulaminów pracy
  • umów o powierzeniu pracownikom mienia

A także reprezentowanie przed sądami pracy