Obsługa prawna spółek  – Kancelaria oferuje stałą prawną spółkom prawa handlowego, jakie napotykają one w codziennej swojej działalności.

W szczególności obsługa prawna spółek obejmuje:

 • pomoc w wyborze optymalnych dla danego przedsiębiorcy sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej;

 • kompleksowa pomoc prawna przy zakładaniu spółek,

 • opracowywanie dokumentacji spółki i reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów;

 • przygotowywanie umów oraz uchwał regulujących wzajemne relacje między wspólnikami;

 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;

 • kompleksowe doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie obsługi organów statutowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów spółki

 • przygotowywania dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i protokołów;

 • zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników;

 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji;

 • doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych,

 • doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności Klienta;

 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów, statutów, regulaminów;

 • prowadzenie spraw pracowniczych;

 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed sądowych i sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, własności intelektualnej, prasowego, z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji oraz prawa pracy;

 • windykacja wierzytelności.

Wynagrodzenie za obsługę prawną podmiotów gospodarczych Kancelaria ustala na dogodnych dla Klienta warunkach. Najwygodniejszą formą rozliczenia jest stały miesięczny ryczałt, w ramach którego Klient ma zapewnioną pomoc prawną w z góry określonych ramach czasowych. Istnieje też inna opcja – rozliczanie świadczonej pomocy prawnej wedle stałej stawki za godzinę pracy. W ramach stałej obsługi prawnej Klienci mają gwarancję szybkiego dostępu do usług kancelarii, w szczególności bezpośredni Kontakt mailowy telefoniczny oraz pierwszeństwo w uzyskaniu odpowiedzi.

Porady prawne – obsługa prawna spółek

Jeżeli potrzebujesz potrzebujesz porady prawnej w temacie  OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK – skorzystaj z naszej darmowej porady prawnej udzielanej przez internet.