Adwokat prawo handlowe – Kancelaria adwokacka Warszawa z doświadczonym prawnikiem

Dopasowana do specyfiki prowadzonej działalności opieka prawna podmiotów gospodarczych to jeden z warunków bezpiecznego rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Adwokat Sylwia Kujawa w swojej kancelarii świadczy bieżącą oraz stałą obsługę firm w zakresie prawa handlowego. Wsparcie prawnika w Warszawie, która jest niezwykle konkurencyjnym i rozbudowanym rynkiem, pozwala przedsiębiorcom skupiać się na rozwijaniu ich biznesów oraz gwarantuje zgodność podejmowanych działań zgodni z obowiązującym prawem.

Co to jest prawo handlowe?

Prowadzenie biznesu wymaga od przedsiębiorców poruszania się w granicach obowiązujących przepisów prawnych. Prawo handlowe, w którym specjalizuje się kancelaria adwokat Sylwii Kujawy, jest jedną z gałęzi prawa prywatnego, która wyodrębniła się z Kodeksu cywilnego w odpowiedzi na potrzeby regulacji obrotu gospodarczego. Obejmuje ono normy regulujące działalność przedsiębiorców, w tym ich status prawny, tworzenie i funkcjonowanie spółek, dokonywane przez nich czynności, a także ich odpowiedzialność.

Współpracujący z przedsiębiorcą adwokat, którego specjalnością jest prawo handlowe, podejmuje działania mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności obrotu gospodarczego, a także ochronę interesów firmy oraz jej klientów. Wsparcie kancelarii zazwyczaj stanowi więc element funkcjonowania każdego biznesu, co może wpłynąć na jego kondycję oraz konkurencyjność.

Warto dodać, że regulacje dotyczące przedsiębiorców są ściśle powiązane z innymi gałęziami legislacji, takimi jak prawo cywilne, administracyjne, karne czy prawo konkurencji. W Polsce głównym aktem regulującym tę dziedzinę jest Kodeks spółek handlowych (KSH), jednak istotne znaczenie mają również inne akty prawne, takie jak ustawa o swobodzie działalności gospodarczej czy ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów.

Adwokat – prawo handlowe: czym zajmuje się prawnik?

Zakres czynności prawnych podejmowanych przez kancelarie adwokackie na rzecz biznesu powinien być dopasowany do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Sylwia Kujawa, adwokat z Warszawy, pomagająca firmom stosować prawo handlowe, zajmuje się szerokim spektrum zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorców. Do głównych zadań kancelarii należą m.in.:

 • udzielanie porad prawnych w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • doradztwo w kwestiach wyboru odpowiedniej formy prawnej dla przedsiębiorstwa,
 • pomoc w negocjowaniu i sporządzaniu umów handlowych,
 • doradztwo w sprawach związanych z prawem konkurencji i ochroną konsumentów,
 • wsparcie w przedmiocie prowadzenia sporów i ich rozwiązywania,
 • obsługa spraw z zakresu prawa handlowego przed sądami wszystkich instancji,
 • reprezentacja przez adwokata w postępowaniach administracyjnych,
 • sporządzanie pism procesowych i innych dokumentów prawnych,
 • udział kancelarii w negocjacjach oraz mediacjach,
 • sporządzanie statutów spółek,
 • opracowywanie projektów umów handlowych,
 • opiniowanie dokumentów pod kątem zgodności z przepisami,
 • sporządzanie opinii prawnych.

Oprócz powyższych czynności adwokat Sylwia Kujawa jako prawnik prawa handlowego utrzymuje stały nadzór nad prawidłowością funkcjonowania przedsiębiorstwa, świadcząc doradztwo w bieżących sprawach oraz wspierając przedsiębiorców w kontaktach z organami administracji publicznej zarówno w Warszawie, jak i na terenie całego kraju.

Kiedy warto skorzystać z pomocy kancelarii prawa handlowego?

Ze wsparcia prawnika specjalizującego się w przepisach Kodeksu spółek handlowych można skorzystać w różnych sytuacjach charakterystycznych dla działalności gospodarczej. Prowadzona przez mecenas Sylwię Kujawę kancelaria prawa handlowego pomaga w wyborze odpowiedniej formy prawnej dla nowo powstających biznesów, sporządza dokumenty, a także doradza w kwestiach związanych z negocjowaniem i zawieraniem umów. Adwokat od KSH może również reprezentować przedsiębiorcę w sporach z kontrahentami oraz w postępowaniach przed sądami i urzędami. Prawnik będący specjalistą od prawa gospodarczego powinien mieć wiedzę i doświadczenie, które mogą uchronić przedsiębiorcę przed problemami prawnymi, wizerunkowymi oraz stratami finansowymi.

Prawnik prawo handlowe – stała i bieżąca obsługa firm w Warszawie

Zakres pomocy uzależniony jest od wielu czynników, m.in. od formy organizacyjnej przedsiębiorstwa, sposobu jego opodatkowania, skali działalności czy branży, w której działa firma. Adwokat Sylwia Kujawa, jako prawnik, którego domeną jest prawo handlowe, realizuje czynności prawne zarówno w formie stałej, jak i bieżącej obsługi przedsiębiorstw z Warszawy oraz innych rejonów kraju.

Stała obsługa firm polega na regularnym nadzorze nad prawidłowością funkcjonowania przedsiębiorstwa z punktu widzenia obowiązujących przepisów. Natomiast w ramach bieżącej opieki prawnej Kancelaria realizuje następujące czynności:

 • udzielanie porad w bieżących sprawach,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • negocjowanie i sporządzanie umów handlowych,
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa przed sądami i urzędami,
 • windykacja należności na mocy obowiązującego prawa,
 • pomoc adwokata przy fuzjach, przekształceniach i przejęciach,
 • oraz wiele innych działań podejmowanych przez prawników w konkretnych sprawach zgłaszanych przez przedsiębiorcę.

Kancelaria prawa handlowego: tworzenie, przekształcenia oraz likwidacja spółek

Współpraca z prawnikiem od KSH pozwala uzyskiwać niezbędną pomoc prawną w całym cyklu życia spółki. Kancelarie prawa handlowego pomagają m.in. w wyborze optymalnej formy prawnej dla działalności, rejestracji spółki, jej bieżącej obsłudze, a także w przekształceniach i likwidacji. Adwokat Sylwia Kujawa zajmuje się doradztwem w zakresie wyboru odpowiedniej formy przekształcenia, sporządzaniem dokumentów oraz reprezentowaniem klienta przed sądem rejestrowym. W przypadku zamiaru zlikwidowania spółki kancelaria pomaga w wyborze sposobu likwidacji, prowadzi postępowanie likwidacyjne i doprowadza do wykreślenia spółki z KRS.

Prawo handlowe – kancelaria: pomoc w odzyskiwaniu należności

Częstym problem przedsiębiorców, niezależnie od wybranej branży czy skali prowadzonej działalności, są również trudności związane odzyskiwaniem należności. Adwokat Sylwia Kujawa, jako prawnik znający prawo handlowe, realizuje czynności w zakresie windykacji. Działając w granicach obowiązujących w Polsce przepisów, kancelaria podejmuje kroki mające na celu ochronę interesów przedsiębiorcy oraz zwrot pieniędzy od dłużnika.

Prawnik od prawa handlowego w Warszawie – wsparcie w rozwoju przedsiębiorstwa

Prowadzenie działalności gospodarczej w tak dużym mieście jak Warszawa, będącym jednocześnie niezwykle konkurencyjnym rynkiem, wymaga przedsiębiorczości, rozpoznania potrzeb klientów oraz kontaktów, ale także znajomości przepisów. Powierzając stałą obsługę kancelarii zajmującej się prawem handlowym lub korzystając ze wsparcia prawnika w bieżących sprawach, przedsiębiorca może skupić się na rozwijaniu swojego biznesu. Realizowane przez adwokat Sylwię Kujawę czynności prawne w zakresie KSH zapewniają niezbędne wsparcie na każdym etapie rozwoju podmiotu gospodarczego. Współpraca z prawnikiem od prawa handlowego to rozwiązanie, które stosuje wiele podmiotów.

Pewność, że wszystkie podejmowane przez przedsiębiorstwo działania są zgodne z obowiązującymi w kraju przepisami Kodeksu spółek handlowych, ustaw oraz innych aktów wykonawczych to warunek bezpiecznego funkcjonowania firmy na każdym rynku. Korzystanie z pomocy prawnej pozwala minimalizować ryzyko związane z wypływem zmian legislacyjnych na sytuację spółki, jednocześnie zapewniając ochronę interesów przedsiębiorcy.