Na czym polega usługa opieki prawnej?

2024-03-21T10:39:25+00:00

Usługa opieki prawnej, czy też Obsługi prawnej, świadczona jest przez kancelarię na rzecz Klientów indywidualnych jak i podmiotów prawnych. Jest to stałe świadczenie pomocy prawnej w zakresie umówionym przez Klienta z adwokatem. Klient korzystający ze stałej Obsługi prawnej ma zagwarantowany stały dostęp do konsultacji prawnych mailowych, telefonicznych, osobistych, i pierwszeństwo przed klientami nie korzystającymi z takiego rodzaju świadczenia usług prawnych.

Na czym polega usługa opieki prawnej?2024-03-21T10:39:25+00:00

Ile kosztuje abonament opieki prawnej ?

2024-03-21T10:39:57+00:00

Kancelaria proponuje różne warianty rozliczeń z Klientem w ramach prowadzenia stałej obsługi prawnej. Możliwy jest wariant rozliczenia godzinowego na podstawie uzgodnionej stawki za każdą godzinę pracy w danym miesiącu. Innym rozwiązaniem jest stały ryczałt miesięczny obliczony na podstawie odniesienia do ilości godzin jakie Klient chciałby mieć zagwarantowane na swoje potrzeby. Stawka godzinowa waha się od 200 do 400zł netto, i jest uzależniona głównie rodzaju problematyki i od ilości godzin pracy w miesiącu dla danego Klienta. Im więcej godzin na które Klient się umawia z kancelarią, tym stawka jest niższa.

Ile kosztuje abonament opieki prawnej ?2024-03-21T10:39:57+00:00