Najlepiej złożony temat przedstawić na spotkaniu w kancelarii w bezpośredniej rozmowie z adwokatem, daje to pewną przestrzeń na spokojne zobrazowanie problemu jak i wielowątkowe przedstawienie możliwości jego rozwiązania. Spotkanie daje również możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą danego problemu.