Dokumenty jakie są potrzebne na spotkanie zależą od rodzaju sprawy. Mogą to być umowy, faktury, wezwania, korespondencja mailowa lub pisemna pomiędzy Klientem a jego kontrahentem, dokumentacja medyczna, wszelkiego rodzaju protokoły. O szczegóły najlepiej jest dopytać przez formularz bądź telefonicznie podczas uzgadniania terminu spotkania.