Konsultacja prawna przez e-mail jest bezpłatna, jeśli odpowiedź na pytanie Klienta można przygotować w krótkim czasie (ok. 15 minut). Jeśli sprawa jest zbyt złożona aby ją przedstawić w mailu – wówczas Klient zostanie zaproszony na konsultację w Kancelarii.