Na czym polega usługa opieki prawnej?

2024-03-21T10:39:25+00:00

Usługa opieki prawnej, czy też Obsługi prawnej, świadczona jest przez kancelarię na rzecz Klientów indywidualnych jak i podmiotów prawnych. Jest to stałe świadczenie pomocy prawnej w zakresie umówionym przez Klienta z adwokatem. Klient korzystający ze stałej Obsługi prawnej ma zagwarantowany stały dostęp do konsultacji prawnych mailowych, telefonicznych, osobistych, i pierwszeństwo przed klientami nie korzystającymi z takiego rodzaju świadczenia usług prawnych.

Na czym polega usługa opieki prawnej?2024-03-21T10:39:25+00:00

Ile kosztuje abonament opieki prawnej ?

2024-03-21T10:39:57+00:00

Kancelaria proponuje różne warianty rozliczeń z Klientem w ramach prowadzenia stałej obsługi prawnej. Możliwy jest wariant rozliczenia godzinowego na podstawie uzgodnionej stawki za każdą godzinę pracy w danym miesiącu. Innym rozwiązaniem jest stały ryczałt miesięczny obliczony na podstawie odniesienia do ilości godzin jakie Klient chciałby mieć zagwarantowane na swoje potrzeby. Stawka godzinowa waha się od 200 do 400zł netto, i jest uzależniona głównie rodzaju problematyki i od ilości godzin pracy w miesiącu dla danego Klienta. Im więcej godzin na które Klient się umawia z kancelarią, tym stawka jest niższa.

Ile kosztuje abonament opieki prawnej ?2024-03-21T10:39:57+00:00

Na czym polega konsultacja prawna przez email?

2024-03-21T10:41:22+00:00

Konsultacja prawna przez email polega na udzieleniu zwięzłej odpowiedzi na pytanie Klienta, krótkim przedstawieniu najważniejszej kwestii w odpowiedzi na zadane pytanie czy zgłoszony problem. Jeśli problem jest złożony lub odpowiedź adwokata spowoduje powstanie kolejnych pytań, być może konieczne będzie przyjrzenie się sprawie na spotkaniu w kancelarii, co nie będzie już objęte Bezpłatną konsultacją prawną.

Na czym polega konsultacja prawna przez email?2024-03-21T10:41:22+00:00

Czy konsultacja prawna przez email jest bezpłatna?

2024-03-21T10:42:32+00:00

Konsultacja prawna przez e-mail jest bezpłatna, jeśli odpowiedź na pytanie Klienta można przygotować w krótkim czasie (ok. 15 minut). Jeśli sprawa jest zbyt złożona aby ją przedstawić w mailu – wówczas Klient zostanie zaproszony na konsultację w Kancelarii.

Czy konsultacja prawna przez email jest bezpłatna?2024-03-21T10:42:32+00:00

Moja sprawa jest skomplikowana, jak mogę uzyskać konsultację?

2024-03-21T10:42:56+00:00

Najlepiej złożony temat przedstawić na spotkaniu w kancelarii w bezpośredniej rozmowie z adwokatem, daje to pewną przestrzeń na spokojne zobrazowanie problemu jak i wielowątkowe przedstawienie możliwości jego rozwiązania. Spotkanie daje również możliwość zapoznania się z dokumentacją dotyczącą danego problemu.

Moja sprawa jest skomplikowana, jak mogę uzyskać konsultację?2024-03-21T10:42:56+00:00

Jakie dokumenty należy przygotować do konsultacji?

2024-03-21T10:43:16+00:00

Dokumenty jakie są potrzebne na spotkanie zależą od rodzaju sprawy. Mogą to być umowy, faktury, wezwania, korespondencja mailowa lub pisemna pomiędzy Klientem a jego kontrahentem, dokumentacja medyczna, wszelkiego rodzaju protokoły. O szczegóły najlepiej jest dopytać przez formularz bądź telefonicznie podczas uzgadniania terminu spotkania.

Jakie dokumenty należy przygotować do konsultacji?2024-03-21T10:43:16+00:00